Shaolin

Release Date :

Director :

Shaolin is a Tamil movie directed by Benny Chan. Starring Andy Lau, Nicholas Tse, Jackie Chan, Fan Bingbing, Wu Jing, Xing Yu, Michelle Bai, Yu Hai, Yu Shaoqun, Xiaoliuna, Shi Xiaohong, Hung Yan yan, Chen Zhihui, Liang Jingke. Release date of this film is 21 October, 2016


Shaolin Star Cast & Crew


Cast : , , , , , , , , , , , , ,

Crew : (DIRECTOR), (PRODUCER), (PRODUCER), (MUSIC), (MUSIC), (CINEMATOGRAPHY), (EDITOR), (PRODUCTION COMPANY), (PRODUCTION COMPANY), (PRODUCTION COMPANY), (PRODUCTION COMPANY)

Shaolin Songs, Trailer, Promo

Shaolin Movie Trailer HD

Shaolin Movie Trailer HD
© Copyright 2019, Filmilive.com